Prelucrarea datelor cu caracter personal

Considerăm asigurarea dreptului la protecția datelor cu caracter personal ca un angajament fundamental Accesis, prin urmare vom dedica toate resursele și eforturile necesare pentru a prelucra datele dumneavoastră în deplină concordanță cu Regulamentul (UE) 2016/679 (“Regulamentul general privind protecția datelor” sau “GDPR”), precum și cu orice altă legislație aplicabilă pe teritoriul Romaniei. Întrucât unul dintre principiile esențiale ale acestui cadrul legal îl reprezintă transparența, am pregătit aceast document prin care dorim să vă informăm despre modul în care colectăm, utilizăm, transferăm și protejăm datele dvs cu caracter personal atunci când interacționați cu noi în legătură cu produsele și serviciile noastre, inclusiv prin site-ul nostru web sau prin aplicațiile disponibile pe telefonul mobil.

Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică de Confidențialitate, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe website-ul nostru versiunea modificată a Politicii de Confidențialitate, motiv pentru care va rugam sa verificati periodic continutul acestei Politici de Confidentialitate.

Cine suntem și cum ne puteți contacta

Accesis este denumirea comercială al ACCESIS OPERATIONS S.R.L., persoană juridică de naționalitate română, având sediul social în București, Șoseaua Mihai Bravu, Nr. 110, sector 2, cu număr de ordine în Registrul Comerțului j40/4351/2018, cod unic de înregistrare fiscală 39108629 (în continuare “Accesis” sau “noi“). În sensul legislației cu privire la protecția datelor, suntem operator atunci când prelucrăm datele dvs cu caracter personal.

Întrucât suntem întotdeauna deschiși să aflăm opiniile dumneavoastră, precum și să vă furnizăm orice informații suplimentare de care ați putea avea nevoie cu privire la prelucrarea datelor dvs, vă încurajăm să contactați Responsabilul Accesis cu protecția datelor la adresa de e-mail data.protection@accesis.ro  cu titlulîn atenția Responsabilului Accesis cu protecția datelor sau Referitor la Prelucrare date cu caracter personal

Ce categorii de date cu caracter personal prelucrăm

În general, colectăm datele dvs. cu caracter personal direct de la dumneavoastră, astfel încât aveți controlul asupra tipului de informație pe care ne-o oferiți. Cu titlul de exemplu, primim informații de la dvs. astfel:

a) În vederea comunicării de materiale în scop de marketing (newsletter), prelucrăm date cu caracter personal precum: adresa de e-mail, nume și prenume, b) Pentru derularea contractelor prelucrăm date de identificare și contact după cum urmează: (i) în cazul persoanelor juridice: nume, prenume , funcție, email, telefon pentru reprezentanții furnizorului (ii) în cazul persoanelor fizice – nume, prenume, adresă, email, telefon, acreditări (diplome, referințe), cont bancar serie și număr carte de identitate/pașaport.

b) Pentru înscrierea la cursuri/examinări și eliberarea diplomelor/certificatelor prelucrăm date de identificare și contact: nume, prenume, CI, serie si nr CI, email, adresa de domiciliu sau de contact, studii absolvite, acreditări (diplome, referințe).

c) Pentru participarea la cursuri/examinări prelucrăm date de identificare și contact: nume, prenume, CI;

d) Cursurile se vor susține pe platforma Zoom cu înregistrare pentru fiecare sesiune, iar arhivarea acestora se va păstra în serverele Accesis

e) Pentru potențialii angajați prelucrăm informațiile din CV-ul trimis precum și orice altă informație trimisă împreună cu CV-ul;

f) În vederea participării la cursuri organizate de ACCESIS  prelucrăm date cu caracter personal precum: nume, prenume, companie, e-mail. Pe durata desfășurării cursurilor organizate de ACCESIS  se vor face poze cu participanții. Participantii au posibilitatea sa se retraga in zonele / spațiile unde nu se realizează fotografii sau clipuri. Participarea dumneavoastră în zonele marcate în sensul efectuării forografiilor sau clipurilor reprezintă acordul dumneavoastră în legătură cu realizarea și distribuirea acestora;

g) Când transmiteți solictări pe adresele de e-mail Accesis ne transmiteți: adresa de e-mail și implicit numele și prenumele;

f) Procesul de facturare presupune oferirea altor date personale gen adresa (strada si numar) iar furnizarea de servicii presupune si alte informații suplimentare, precum: număr telefon mobil, număr telefon fix, data nașterii, nivelul educației, adrese de livrare, adresa alternativa de e-mail etc.; Odata cu achitarea unui serviciu in banca poate aparea contul din care ati efectuat plata.

La data prezentei nu colectam și nu prelucrăm cookie-uri sau informații cu privire la comportamentul dvs în timpul vizitării site-ului nostru web. Daca pe viitor vor interveni modificari in acest sens, vom actualiza prezentii termeni si conditii.

Nu colectăm și nu prelucrăm în alt mod date sensibile, incluse de Regulamentul general privind protecția datelor în categorii speciale de date cu caracter personal. De asemenea, nu dorim să colectăm sau să prelucrăm date ale minorilor care nu au împlinit varsta de 16 ani.

Cum sunt obținute datele?

Datele dumneavoastră de contact se află în baza de date Accesis fiind obținute în mod direct, ca urmare a unor corespondențe anterioare, a participării la cursurile organizate de Accesis, datorită calității de client/furnizor al Accesis, sau ca urmare a preluării cu ocazia publicării lor în medii de informare, ce au un pronunțat caracter public. Deoarece Accesis prelucrează date cu caracter personal, atât în scop contractual, cât și pentru a vă ține la curent cu activitățile organizate de noi, dorim să vă asigurăm, pe această cale, că organizația noastră a luat toate măsurile tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor dumneavoastră.

Care este scopul și temeiul juridic al prelucrării?

Datele cu caracter personal colectate ca urmare a înscrierii și participării la cursuri și examinări sunt prelucrate numai pentru îndeplinirea obligațiilor legale ale ACCESIS  în conformitate cu regulamentele și metodologiile de lucru aplicabile acestor cursuri și examinări. Suplimentar, prelucrarea datelor personale ale participanților la cursuri/examinări, se realizează în scopul identificării exacte a participanților pentru prevenirea și combaterea eventualelor fraude legate de participarea fără drept sau sub o identitate falsă, respectiv pentru nerespectarea metodologiei privind condițiile de susținere a examenului de certificare. Imaginea participanților poate fi  înregistrată pe suport video sau fotografic numai în cazul în care există suspiciuni cu privire la identitatea reală a persoanei vizate din cauza neconcordanțelor cu imaginea acesteia din documentul de identitate. Participanții la examenele de certificare organizate în regim online pot fi înregistrați pe suport audio-video pe toată durata susținerii examenului. După 48 de ore de la comunicarea rezultatului examinării, înregistrările audio-video sunt șterse definitiv, cu excepția cazurilor pentru care s-a contestat rezultatul obținut in termen de 48 de ore. Durata de stocare a înregistrării nu poate depăși 30 zile de la data efectuării acesteia, după care va fi distrusă, dacă în acest interval de timp nu s-a confirmat participarea la curs/examinare fără drept sau sub o identitate falsă, respectiv nu s-a constatat fraudarea examenului. De asemenea, în cazul în care v-ați dat consimțământul pentru a primi informări, materiale în scop de marketing (e.g. informări cu privire la cursurile și evenimentele organizate de noi), prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează în temeiul consimțământului dvs. în acest sens (art. 6 alin. (1) lit. (a) din Regulamentul General privind Protecția Datelor). Datele cu caracter personal colectate ca urmare a încheierii unui contract sunt prelucrate numai pentru exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor convenite prin acel contract. Datele potențialilor angajați sunt folosite numai în scopul recrutării.

Ccare sunt alte scopuri și temeiuri ale prelucrării?

Vom utiliza datele dvs. cu caracter personal în următoarele scopuri:

 • Pentru prestarea serviciilor Accesis în beneficiul dvs.

Acest scop general poate include, după caz, următoarele:

a) Crearea și administrarea contului în cadrul platformelor Accesis, daca este cazul;

b) Asigurarea serviciilor de suport, inclusiv oferirea de răspunsuri la întrebările dvs cu privire la comenzile dvs sau la bunurile și serviciile Accesis

Prelucrarea datelor dvs. pentru aceste scopuri este în cele mai multe cazuri necesară pentru încheierea și executarea unui contract între Accesis și dvs. De asemenea, anumite prelucrări subsumate acestor scopuri sunt impuse de legislația aplicabilă, inclusiv legislația fiscală și contabilă.

 • Pentru îmbunătățirea serviciilor noastre

Ne dorim în permanență să vă oferim cea mai bună experiență. Pentru aceasta, putem colecta și utiliza anumite informații în legătură cu comportamentul dvs. de cumpărăror, vă putem invita să completați chestionare de satisfacție sau putem desfășura, direct sau cu ajutorul unor parteneri, studii și cercetări de piață. Ne întemeiem aceste activități pe interesul nostru legitim de a desfășura activități comerciale, având întotdeauna grijă ca drepturile și libertățile dvs. fundamentale să nu fie afectate.

 • Pentru marketing

Vrem să vă ținem la curent cu privire la cele mai bune oferte pentru produsele/serviciile care vă interesează. În acest sens, vă putem trimite orice tip de mesaj (cum ar fi: e-mail/SMS/telefonic/mobile push/webpush/etc.)  continand informatii generale si tematice, informatii cu privire la servicii similare sau complementare cu cele pe care le-ati achizitionat, informatii cu privire la oferte sau promotii. Ne asigurăm întotdeauna că aceste prelucrări se efectuează cu respectarea drepturilor și libertăților dvs. și că deciziile luate în baza acestora nu au efecte legale asupra dvs.

În cele mai multe cazuri, ne întemeiem comunicările de marketing pe consimțământul dvs. prealabil. Vă puteți răzgândi și retrage consimțământul în orice moment, prin:

 • Accesarea link-ului de dezabonare afișat în cadrul mesajelor pe care le primiți de la noi; sau prin
 • Contactarea Accesis folosind detaliile de contact descrise mai sus.

În anumite situații, ne putem baza activitățile de marketing pe interesul nostru legitim de a ne promova și dezvolta activitatea comercială. În orice situație în care folosim informații cu privire la dvs. pentru un interes legitim al nostru, avem grijă și luăm toate măsurile necesare pentru ca  drepturile și libertățile dvs. fundamentale să nu fie afectate. Cu toate acestea, ne puteți solicita oricând, prin mijloacele descrise, să oprim prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în scop de marketing, urmând să dăm curs cererii dvs.

 • Pentru apărarea intereselor noastre legitime

Pot exista situații în care vom folosi sau transmite informații pentru a ne proteja drepturile și activitatea comercială. Acestea pot include:

 • – Măsuri de protecție a site-ului web și a utilizatorilor platformei Accesis față de atacuri cibernetice:
 • – Măsuri de prevenire și detectare a tentativelor de fraudare, inclusiv transmiterea unor informații către autoritățile publice competente;
 • – Măsuri de gestionare a diverselor altor riscuri.

Temeiul general al acestor tipuri de prelucrări este interesul nostru legitim de a ne apăra activitatea comercială, fiind înțeles că ne asigurăm că toate măsurile pe care le luăm garantează un echilibru între interesele noastre și drepturile și libertățile dvs. fundamentale.

De asemenea, în anumite cazuri ne întemeiem prelucrarea pe dispoziții legale  cum ar fi obligația de a asigura paza bunurilor și valorilor prevăzută de legislatia aplicabila in aceasta materie.

Cine are acces la datele dvs.?

a) Către cine transmitem datele dvs. personale? Datele cu caracter personal colectate pentru comunicarea de newsletter sunt prelucrate de

b) Datele colectate ca urmare a derulării unor contracte, cursuri, examinări sunt folosite de ACCESIS  și de furnizorii de servicii necesare pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale și legale numai în baza unor mecanisme pentru asigurarea și monitorizarea protecției și confidențialității datelor. În orice altă situație, ACCESIS  nu va transmite către terți datele dumneavostră.

c) În cazul cursurilor online, datele cu caracter personal care sunt colectate pentru desfășurarea acestora țin strict de politica de confidențialitate a acestora.

d) Datele potențialilor angajați sunt utilizate numai în procesul de recrutare de către personalul ACCESIS  responsabil de recrutare.

e) Datele colectate prin formularele de înscriere la cursuri sunt folosite doar în scopurile ce decurg din derularea cursurilor și nu vor fi transferate către terți.

f) Pozele realizate în cadrul evenimentelor/conferințelor organizate de ACCESIS  se vor distribui pe rețelele de socializare: Facebook, LinkedIn, precum și pe site-ul www.Accesis.ro.

Cât timp sunt stocate datele dvs.?

Datele cu caracter personal obținute în baza consimțământului dumneavoastră și folosite pentru newsletter vor fi prelucrate pe perioada abonării la newsletter. Datele obținute ca urmare a derulării unor contracte vor fi păstrate pe durata executării contractului și conform normelor în vigoare de arhivare a documentelor. Datele obținute ca urmare a participării la cursuri se păstrează pe o perioadă de 5 ani de la emiterea diplomei, respectiv datele obținute ca urmare a participării la examenele de certificare se păstrează pe o perioadă de 50 ani de la data ultimei certificări, pentru a putea răspunde cererilor dvs. de a emite duplicate și a cererilor Autorității de Supraveghere de a valida diplome/certificate emise de ACCESIS OPERATIONS. Datele potențialilor angajați care nu au trecut de procesul de selecție se păstrează pe o perioadă de 1 an de la finalizarea acestuia. Datele obținute ca urmare a participării la evenimente/ conferințe organizate de ACCESIS se păstrează pe o perioadă de 1 an.

Puteți să ne solicitați oricând ștergerea anumitor informații sau închiderea contului și vom da curs acestor solicitări, sub rezerva păstrării anumitor informații inclusiv ulterior închiderii contului, în situațiile în care legislația aplicabilă sau interesele noastre legitime o impun.

Cui transmitem datele dvs. cu caracter personal

După caz, putem transmite sau oferi acces la anumite date cu caracter personal ale dvs. următoarelor categorii de destinatari:

 • – partenerilor Accesis
 • – furnizorilor de servicii de curierat;
 • – furnizorilor de servicii de marketing / telemarketing;
 • – furnizorilor de servicii IT;
 • – altor societăți cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piață a bunurilor si serviciilor noastre.

În cazul în care ne revine o obligație legală sau dacă este necesar pentru a ne apăra un interes legitim, putem de asemenea divulga anumite date cu caracter personal unor autorități publice.

Ne asigurăm că accesul la datele dvs. de către terții persoane juridice de drept privat se realizeaza în conformitate cu prevederile legale privind protecția datelor si confidențialitatea informațiilor, în baza unor contracte încheiate cu aceștia.

Transferăm datele dvs. personale în afara UE/SEE?

Da, așa cum v-am informat mai sus, datele cu caracter personal sunt stocate pentru scopuri administrative (facturari, cursuri, diplome) in Romania si o parte din aceste date pentru comunicarea de newslettere sunt prelucrate de AWeber Communications LLC d/b/a AWeber (”AWeber”), o societate cu sediul în Statele Unite ale Americii, conform politicilor AWeber;

Vom lua întotdeauna măsuri pentru a ne asigura că orice transfer internațional de date cu caracter personal este gestionat cu atenție cu scopul de a vă proteja drepturile și interesele. Transferurile către furnizorii de servicii și alte părți terțe vor fi întotdeauna protejate prin angajamente contractuale și, după caz, prin alte garanții, cum ar fi clauzele contractuale standard emise de Comisia Europeană sau schemele de certificare, precum Scutul de confidențialitate pentru protecția datelor cu caracter personal transferate din interiorul UE către Statele Unite ale Americii.

Ne puteți contacta oricând, folosind detaliile de contact expuse mai sus, pentru a afla mai multe informații despre țările în care transferăm datele dvs. 

Cum protejăm securitatea datelor dvs. cu caracter personal

Ne angajăm să asigurăm securitatea datelor cu caracter personal prin implementarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, conform standardelor industriei.

Transmisia datelor dvs. cu caracter personal se face folosind algoritmi de criptare de ultimă generație si le stocam pe computere securizate.

Pentru efectuarea plăţilor folosim serviciile procesatorului de plăţi Netopia MobilPay. Orice informaţii privitoare la plăţi sunt criptate, folosind tehnologia HTTPS

În ciuda măsurilor luate pentru a proteja datele dvs. cu caracter personal, vă atragem atenţia că transmiterea informaţiilor prin Internet, în general, sau prin intermediul altor reţele publice, nu este complet sigură, existând riscul ca datele să fie văzute şi utilizate de către terţe părţi neautorizate. Nu putem fi responsabili pentru astfel de vulnerabilități ale unor sisteme care nu sunt sub controlul nostru 

Ce drepturi aveți

Regulamentul general privind protecția datelor vă recunoaște o serie drepturi în legătură cu datele dvs. cu caracter personal. Puteți solicita accesul la datele dvs., corectarea oricăror greșeli din fișierele noastre și/sau vă puteți opune la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. De asemenea, vă puteți exercita dreptul de a vă plânge autorității competente sau de a vă adresa justiției. După caz, puteți beneficia și de dreptul de a solicita ștergerea datelor dvs. cu caracter personal, dreptul la restricționarea prelucrării datelor dvs. și dreptul la portabilitatea datelor.

Pentru a vă putea exercita drepturile, ne puteți contacta folosind detaliile de contact expuse mai sus. Vă rugăm să rețineți următoarele aspecte dacă doriți să vă exercitați aceste drepturi:

Identitate. Luăm în serios confidențialitatea tuturor înregistrărilor care conțin date cu caracter personal. Din acest motiv, va rugam sa ne transmiteti cererile dvs. cu privire la astfel de înregistrări folosind adresa de e-mail aferenta contului Accesis. In caz contrar, ne rezervăm dreptul de a vă verifica identitatea prin solicitarea de informatii suplimentare care au ca scop confirmarea identitatii dvs.

Onorarii. Nu vom solicita o taxă pentru a vă exercita vreun drept în ceea ce privește datele dvs. cu caracter personal, cu excepția cazului în care solicitarea dvs. de acces la informații este nefondată, respectiv repetitivă sau excesivă, caz în care vom percepe o sumă rezonabilă în asemenea circumstanțe.  Vă vom informa despre orice onorarii aplicate înainte de a vă soluționa cererea.

Durata de răspuns. Ne propunem să răspundem la orice solicitări valide în termen de maximum o lună, cu excepția cazului în care acest lucru este deosebit de complicat sau dacă ați făcut mai multe solicitări, caz în care urmează să răspundem în termen de maximum doua luni. Vă vom anunța dacă vom avea nevoie de mai mult de o lună. S-ar putea să vă întrebăm dacă puteți să ne spuneți exact ce doriți să primiți sau ce anume vă îngrijorează. Acest lucru ne va ajuta să acționăm mai repede si sa scurtam timpul de raspuns la solicitarea dvs.

Drepturile terțelor părți. Nu trebuie să respectăm o cerere în cazul în care ar afecta în mod negativ drepturile și libertățile altor persoane vizate.

Drepturi vizate - Descriere

Accesul Puteți să ne cereți:

 • să confirmăm dacă vă prelucrăm datele cu caracter personal;
 • să vă punem la dispoziție o copie a acestor date;
 • să vă oferim alte informații despre datele dvs. cu caracter personal, cum ar fi datele pe care le avem, la ce le folosim, cui i le divulgăm, dacă le transferăm în străinătate și cum le protejăm, cât timp le păstrăm, ce drepturi aveți, cum puteți face o plângere, de unde am obținut datele dvs., în măsura în care informațiile nu v-au fost deja furnizate prin această informare.

Rectificarea Ne puteți cere să rectificăm sau să completăm datele dvs cu caracter personal inexacte sau incomplete. Este posibil să încercăm să verificăm exactitatea datelor înainte de rectificarea acestora.

Ștergerea datelor. Ne puteți cere să vă ștergem datele cu caracter personal, dar numai în cazul în care:

 • acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate; sau
 • v-ați retras consimțământul (în cazul în care prelucrarea datelor se baza pe consimțământ); sau
 • dați curs unui drept legal de a vă opune; sau
 • acestea au fost prelucrate ilegal; sau
 • ne revine o obligație legală în acest sens.

Nu avem obligația de a ne conforma solicitării dvs. de ștergere a datelor dvs. cu caracter personal în cazul în care prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal este necesară:

 • pentru respectarea unei obligații legale; sau
 • pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

Există anumite alte circumstanțe în care nu suntem obligați să respectăm solicitarea dvs. de ștergere a datelor, deși acestea două sunt cele mai probabile circumstanțe în care v-am putea refuza această solicitare

Restricționarea prelucrării datelor

Ne puteți cere să restricționăm prelucrarea datelor cu caracter personal, dar numai în cazul în care:

 • acuratețea lor este contestată (a se vedea secțiunea de rectificare), pentru a ne permite să verificăm acuratețea acestora; sau
 • prelucrarea este ilegală, dar nu doriți ca datele să fie șterse; sau
 • acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate, dar dvs aveți nevoie de ele pentru a constata, a exercita sau a apăra un drept în instanță; sau
 • v-ați exercitat dreptul de a vă opune, iar verificarea dacă drepturile noastre prevalează este în desfășurare.

Putem continua să folosim datele dvs. cu caracter personal în urma unei solicitări de restricționare, în cazul în care:

 • avem consimțământul dvs.; sau
 • pentru a constata, exercita sau asigura apărarea unui drept în instanță; sau
 • pentru a proteja drepturile Accesis sau ale altei persoane fizice sau juridice.

Portabilitatea datelor

Ne puteți cere să vă furnizăm datele cu caracter personal într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, sau puteți solicita ca acesta să fie „portat” direct către un alt operator de date, dar în fiecare caz numai dacă:

 • prelucrarea se bazează pe consimțământul dvs. sau pe încheierea sau executarea unui contract cu dvs; și
 • prelucrarea se face prin mijloace automate.

Opoziția

Vă puteți opune în orice moment, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, prelucrării datelor dvs. cu caracter personal în temeiul interesului nostru legitim, în cazul în care considerați că drepturile și libertățile dvs. fundamentale prevalează față de acest interes. De asemenea, vă puteți opune oricând prelucrării datelor dvs. în scop de marketing direct (inclusiv crearea de profiluri), fără a invoca vreun motiv, caz în care vom înceta în cel mai scurt timp posibil această prelucrare.

Luarea de decizii automate

Puteți cere să nu faceți obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, dar numai atunci când decizia respectivă:

 • produce efecte juridice cu privire la dvs.; sau
 • vă afectează în alt mod similar și într-o măsură semnificativă.

Acest drept nu se aplică în cazul în care decizia la care s-a ajuns în urma luării automate a deciziilor:

 • ne este necesară pentru a încheia sau a derula un contract cu dvs.;
 • este autorizată prin lege și există garanții adecvate pentru drepturile și libertățile dvs.; sau
 • se bazează pe consimțământul dvs. explicit.

Întrebări sau reclamații

Pentru orice întrebări sau cereri referitoare la datele cu caracter personal pe care ni le-ați transmis, inclusiv în vederea exercitării drepturilor pe care le aveți, astfel cum sunt acestea menționate în cadrul secțiunii anterioare (e.g. solicitare copie date cu caracter personal, modificare, ștergere), ne puteți contacta la adresa: data.protection@accesis.ro, în zilele lucrătoare între orele 9-17, cu mentiunea în atenția Responsabilului Accesis cu protecția datelor.

Vă rugăm să ne contactați în prealabil și aveți garanția că vom depune toate eforturile necesare pentru a rezolva orice problemă pe cale amiabilă, aceasta solicitare neafectand dreptul dvs de a depune orice plângere în acest sens.

ACCESIS  va furniza informațiile în format electronic atunci când este posibil, cu excepția cazului în care solicitați un alt format, în cel mult o lună de la primirea cererii, termen care poate fi prelungit cu două luni în funcție de complexitatea și numărul cererilor. Informațiile furnizate, precum și orice comunicare și măsuri luate în exercitarea de către dvs. a drepturilor de mai sus sunt oferite de ACCESIS  gratuit. Cu toate acestea, în cazul în care cererile formulate de dvs. sunt nefondate sau excesive, în special din cauza caracterului lor repetitiv, ACCESIS  poate: (i) fie să perceapă o taxă ținând cont de costurile administrative pentru furnizarea informațiilor sau a comunicării sau pentru luarea măsurilor solicitate; (ii) fie să refuze să dea curs cererii. De asemenea, în măsura în care răspunsul nostru nu vă satisface, aveți dreptul de a depune o plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal – datele de contact ale autorității; București, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, telefoane : +40.318.059.211; +40.318.059.212: e-mail: anspdcp@dataprotection.ro